binh-dien-xe-nang-345ah-hawker-3pzs-345

Bình điện xe nâng 345Ah HAWKER 3PzS 345

Bình điện xe nâng 345Ah HAWKER 3PzS 345
– Công suất: 345Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 65mm x 198mm x 575mm

Binh-dien-xe-nang-575Ah-HAWKER-5PzS-575

Bình điện xe nâng 230Ah HAWKER 2PzS 230

Bình điện xe nâng 230Ah HAWKER 2PzS 230
– Công suất: 230Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 47mm x 198mm x 575mm

Binh-dien-xe-nang-575Ah-HAWKER-5PzS-575

Bình điện xe nâng 120Ah HAWKER 2PzS 120

Bình điện xe nâng 120Ah HAWKER 2PzS 120
– Công suất: 120Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 47mm x 198mm x 370mm

6/6«...23456