Binh-dien-xe-nang-775Ah-HAWKER-5PzS-775

Bình điện xe nâng 775Ah HAWKER 5PzS 775

Bình điện xe nâng 775Ah HAWKER 5PzS 775
– Công suất: 775Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 101mm x 198mm x 750mm

Binh-dien-xe-nang-700Ah-HAWKER-5PzS-700

Bình điện xe nâng 700Ah HAWKER 5PzS 700

Bình điện xe nâng 700Ah HAWKER 5PzS 700
– Công suất: 700Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 101mm x 198mm x 715mm

Binh-dien-xe-nang-560Ah-HAWKER-4PzS-560

Bình điện xe nâng 560Ah HAWKER 4PzS 560

Bình điện xe nâng 560Ah HAWKER 4PzS 560
– Công suất: 560Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 715mm

Binh-dien-xe-nang-420Ah-HAWKER-3PzS-420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 3PzS 420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 3PzS 420
– Công suất: 420Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 65mm x 198mm x 715mm

binh-dien-xe-nang-540ah-hawker-9pzs-540

Bình điện xe nâng 540Ah HAWKER 9PzS 540

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 9PzS 540
– Công suất: 540Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 174mm x 198mm x 370mm

Binh-dien-xe-nang-280Ah-HAWKER-2PzS-280

Bình điện xe nâng 280Ah HAWKER 2PzS 280

Bình điện xe nâng 280Ah HAWKER 2PzS 280
– Công suất: 120Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 47mm x 198mm x 715mm

Binh-dien-xe-nang-1000Ah-HAWKER-8PzS-1000

Bình điện xe nâng 1000Ah HAWKER 8PzS 1000

Bình điện xe nâng 1000Ah HAWKER 8PzS 1000
– Công suất: 1000Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 155mm x 198mm x 600mm

4/6«...23456