Binh-dien-xe-nang-250Ah-HAWKER-2PzS-250

Bình điện xe nâng 250Ah HAWKER 2PzS 250

Bình điện xe nâng 250Ah HAWKER 2PzS 250
– Công suất: 250Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 47mm x 198mm x 600mm

Binh-dien-xe-nang-920Ah-HAWKER-8PzS-920

Bình điện xe nâng 920Ah HAWKER 8PzS 920

Bình điện xe nâng 920Ah HAWKER 8PzS 920
– Công suất: 920Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 155mm x 198mm x 575mm

binh-dien-xe-nang-320ah-hawker-4pzs-320

Bình điện xe nâng 320Ah HAWKER 4PzS 320

Bình điện xe nâng 320Ah HAWKER 4PzS 320
– Công suất: 320Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 435mm

binh-dien-xe-nang-600ah-hawker-10pzs-600

Bình điện xe nâng 600Ah HAWKER 10PzS 600

Bình điện xe nâng 600Ah HAWKER 10PzS 600
– Công suất: 600Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 192mm x 198mm x 370mm

Binh-dien-xe-nang-930Ah-HAWKER-6PzS-930

Bình điện xe nâng 930Ah HAWKER 6PzS 930

Bình điện xe nâng 930Ah HAWKER 6PzS 930
– Công suất: 930Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 119mm x 198mm x 750mm

3/612345...»