Binh-dien-xe-nang-495Ah-HAWKER-9PzB-495

Bình điện xe nâng 495Ah HAWKER 9PzB 495

Bình điện xe nâng 495Ah HAWKER 9PzB 495
– Công suất: 495Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 157mm x 158mm x 428mm

Binh-dien-xe-nang-440Ah-HAWKER-8PzB-440

Bình điện xe nâng 440Ah HAWKER 8PzB 440

Bình điện xe nâng 440Ah HAWKER 8PzB 440
– Công suất: 440Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 141mm x 158mm x 428mm

Binh-dien-xe-nang-385Ah-HAWKER-7PzB-385

Bình điện xe nâng 385Ah HAWKER 7PzB 385

Bình điện xe nâng 385Ah HAWKER 7PzB 385
– Công suất: 385Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 125mm x 158mm x 428mm

Binh-dien-xe-nang-330Ah-HAWKER-6PzB-330

Bình điện xe nâng 330Ah HAWKER 6PzB 330

Bình điện xe nâng 330Ah HAWKER 6PzB 330
– Công suất: 330Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 109mm x 158mm x 428mm

Binh-dien-xe-nang-220Ah-HAWKER-4PzB-220

Bình điện xe nâng 220Ah HAWKER 4PzB 220

Bình điện xe nâng 220Ah HAWKER 4PzB 220
– Công suất: 220Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 77mm x 158mm x 428mm

Binh-dien-xe-nang-550Ah-HAWKER-10PzB-550

Bình điện xe nâng 550Ah HAWKER 10PzB 550

Bình điện xe nâng 550Ah HAWKER 10PzB 550
– Công suất: 550Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 173mm x 158mm x 428mm