Binh-dien-xe-nang-945Ah-HAWKER-9PzB-945

Bình điện xe nâng 945Ah HAWKER 9PzB 945

Bình điện xe nâng 945Ah HAWKER 9PzB 945
– Công suất: 945Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 157mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-840Ah-HAWKER-8PzB-840

Bình điện xe nâng 840Ah HAWKER 8PzB 840

Bình điện xe nâng 840Ah HAWKER 8PzB 840
– Công suất: 840Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 141mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-735Ah-HAWKER-7PzB-735

Bình điện xe nâng 735Ah HAWKER 7PzB 735

Bình điện xe nâng 735Ah HAWKER 7PzB 735
– Công suất: 735Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 125mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-630Ah-HAWKER-6PzB-630

Bình điện xe nâng 630Ah HAWKER 6PzB 630

Bình điện xe nâng 630Ah HAWKER 6PzB 630
– Công suất: 630Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 109mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-525Ah-HAWKER-5PzB-525

Bình điện xe nâng 525Ah HAWKER 5PzB 525

Bình điện xe nâng 525Ah HAWKER 5PzB 525
– Công suất: 525Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 93mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-420Ah-HAWKER-4PzB-420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 4PzB 420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 4PzB 420
– Công suất: 420Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 77mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-210Ah-HAWKER-2PzB-210

Bình điện xe nâng 210Ah HAWKER 2PzB 210

Bình điện xe nâng 210Ah HAWKER 2PzB 210
– Công suất: 210Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 45mm x 158mm x 713mm