Binh-dien-xe-nang-920Ah-HAWKER-8PzS-920

Bình điện xe nâng 920Ah HAWKER 8PzS 920

Bình điện xe nâng 920Ah HAWKER 8PzS 920
– Công suất: 920Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 155mm x 198mm x 575mm

binh-dien-xe-nang-575ah-hawker-5pzs-575

Bình điện xe nâng 575Ah HAWKER 5PzS 575

Bình điện xe nâng 575Ah HAWKER 5PzS 575
– Công suất: 575Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 101mm x 198mm x 575mm

binh-dien-xe-nang-460ah-hawker-4pzs-460

Bình điện xe nâng 460Ah HAWKER 4PzS 460

Bình điện xe nâng 460Ah HAWKER 4PzS 460
– Công suất: 460Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 575mm

binh-dien-xe-nang-345ah-hawker-3pzs-345

Bình điện xe nâng 345Ah HAWKER 3PzS 345

Bình điện xe nâng 345Ah HAWKER 3PzS 345
– Công suất: 345Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 65mm x 198mm x 575mm

Binh-dien-xe-nang-575Ah-HAWKER-5PzS-575

Bình điện xe nâng 230Ah HAWKER 2PzS 230

Bình điện xe nâng 230Ah HAWKER 2PzS 230
– Công suất: 230Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 47mm x 198mm x 575mm