Binh-dien-xe-nang-945Ah-HAWKER-9PzB-945

Bình điện xe nâng 945Ah HAWKER 9PzB 945

Bình điện xe nâng 945Ah HAWKER 9PzB 945
– Công suất: 945Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 157mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-840Ah-HAWKER-8PzB-840

Bình điện xe nâng 840Ah HAWKER 8PzB 840

Bình điện xe nâng 840Ah HAWKER 8PzB 840
– Công suất: 840Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 141mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-735Ah-HAWKER-7PzB-735

Bình điện xe nâng 735Ah HAWKER 7PzB 735

Bình điện xe nâng 735Ah HAWKER 7PzB 735
– Công suất: 735Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 125mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-630Ah-HAWKER-6PzB-630

Bình điện xe nâng 630Ah HAWKER 6PzB 630

Bình điện xe nâng 630Ah HAWKER 6PzB 630
– Công suất: 630Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 109mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-900Ah-HAWKER-9PzB-900

Bình điện xe nâng 900Ah HAWKER 9PzB 900

Bình điện xe nâng 900Ah HAWKER 9PzB 900
– Công suất: 900Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 157mm x 158mm x 633mm

Binh-dien-xe-nang-800Ah-HAWKER-8PzB-800

Bình điện xe nâng 800Ah HAWKER 8PzB 800

Bình điện xe nâng 800Ah HAWKER 8PzB 800
– Công suất: 800Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 141mm x 158mm x 633mm

Binh-dien-xe-nang-935Ah-HAWKER-11PzB-935

Bình điện xe nâng 935Ah HAWKER 11PzB 935

Bình điện xe nâng 935Ah HAWKER 11PzB 935
– Công suất: 935Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 189mm x 158mm x 597mm

1/712345...»