Binh-dien-xe-nang-250Ah-HAWKER-2PzS-250

Bình điện xe nâng 250Ah HAWKER 2PzS 250

Bình điện xe nâng 250Ah HAWKER 2PzS 250
– Công suất: 250Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 47mm x 198mm x 600mm

Binh-dien-xe-nang-1000Ah-HAWKER-8PzS-1000

Bình điện xe nâng 1000Ah HAWKER 8PzS 1000

Bình điện xe nâng 1000Ah HAWKER 8PzS 1000
– Công suất: 1000Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 155mm x 198mm x 600mm

Binh-dien-xe-nang-500Ah-HAWKER-4PzS-500

Bình điện xe nâng 500Ah HAWKER 4PzS 500

Bình điện xe nâng 500Ah HAWKER 4PzS 500
– Công suất: 500Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 600mm

Hawker-Perfect-Plus-Batteries-750Ah-6PzS-750

Bình điện xe nâng 750Ah HAWKER 6PzS 750

Bình điện xe nâng 750Ah HAWKER 6PzS 750
– Công suất: 750Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 119mm x 198mm x 600mm

Binh-dien-xe-nang-375Ah-HAWKER-3PzS-375

Bình điện xe nâng 375Ah HAWKER 3PzS 375

Bình điện xe nâng 375Ah HAWKER 3PzS 375
– Công suất: 375Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 65mm x 198mm x 600mm