Binh-dien-xe-nang-935Ah-HAWKER-11PzB-935

Bình điện xe nâng 935Ah HAWKER 11PzB 935

Bình điện xe nâng 935Ah HAWKER 11PzB 935
– Công suất: 935Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 189mm x 158mm x 597mm

Binh-dien-xe-nang-850Ah-HAWKER-10PzB-850

Bình điện xe nâng 850Ah HAWKER 10PzB 850

Bình điện xe nâng 850Ah HAWKER 10PzB 850
– Công suất: 850Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 173mm x 158mm x 597mm

Binh-dien-xe-nang-765Ah-HAWKER-9PzB-765

Bình điện xe nâng 765Ah HAWKER 9PzB 765

Bình điện xe nâng 765Ah HAWKER 9PzB 765
– Công suất: 765Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 157mm x 158mm x 597mm

Binh-dien-xe-nang-680Ah-HAWKER-8PzB-680

Bình điện xe nâng 680Ah HAWKER 8PzB 680

Bình điện xe nâng 680Ah HAWKER 8PzB 680
– Công suất: 680Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 141mm x 158mm x 597mm

Binh-dien-xe-nang-340Ah-HAWKER-4PzB-340

Bình điện xe nâng 340Ah HAWKER 4PzB 340

Bình điện xe nâng 340Ah HAWKER 4PzB 340
– Công suất: 340Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 77mm x 158mm x 597mm

Binh-dien-xe-nang-425Ah-HAWKER-5PzB-425

Bình điện xe nâng 425Ah HAWKER 5PzB 425

Bình điện xe nâng 425Ah HAWKER 5PzB 425
– Công suất: 425Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 93mm x 158mm x 597mm