binh-dien-xe-nang-600ah-hawker-10pzs-600

Bình điện xe nâng 600Ah HAWKER 10PzS 600

Bình điện xe nâng 600Ah HAWKER 10PzS 600
– Công suất: 600Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 192mm x 198mm x 370mm

binh-dien-xe-nang-540ah-hawker-9pzs-540

Bình điện xe nâng 540Ah HAWKER 9PzS 540

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 9PzS 540
– Công suất: 540Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 174mm x 198mm x 370mm

binh-dien-xe-nang-420ah-hawker-7pzs-420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 7PzS 420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 7PzS 420
– Công suất: 420Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan.
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 137mm x 198mm x 370mm

binh-dien-xe-nang-240ah-hawker-4pzs-240

Bình điện xe nâng 240Ah HAWKER 4PzS 240

Bình điện xe nâng 240Ah HAWKER 4PzS 240
– Công suất: 240Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 370mm

Binh-dien-xe-nang-575Ah-HAWKER-5PzS-575

Bình điện xe nâng 120Ah HAWKER 2PzS 120

Bình điện xe nâng 120Ah HAWKER 2PzS 120
– Công suất: 120Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 47mm x 198mm x 370mm