Binh-dien-xe-nang-500Ah-HAWKER-4PzS-500

Bình điện xe nâng 500Ah HAWKER 4PzS 500

Bình điện xe nâng 500Ah HAWKER 4PzS 500
– Công suất: 500Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 600mm

Hawker-Perfect-Plus-Batteries-750Ah-6PzS-750

Bình điện xe nâng 750Ah HAWKER 6PzS 750

Bình điện xe nâng 750Ah HAWKER 6PzS 750
– Công suất: 750Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 119mm x 198mm x 600mm

binh-dien-xe-nang-420ah-hawker-7pzs-420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 7PzS 420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 7PzS 420
– Công suất: 420Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan.
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 137mm x 198mm x 370mm

Binh-dien-xe-nang-375Ah-HAWKER-3PzS-375

Bình điện xe nâng 375Ah HAWKER 3PzS 375

Bình điện xe nâng 375Ah HAWKER 3PzS 375
– Công suất: 375Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 65mm x 198mm x 600mm

binh-dien-xe-nang-240ah-hawker-4pzs-240

Bình điện xe nâng 240Ah HAWKER 4PzS 240

Bình điện xe nâng 240Ah HAWKER 4PzS 240
– Công suất: 240Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 370mm

binh-dien-xe-nang-575ah-hawker-5pzs-575

Bình điện xe nâng 575Ah HAWKER 5PzS 575

Bình điện xe nâng 575Ah HAWKER 5PzS 575
– Công suất: 575Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 101mm x 198mm x 575mm

binh-dien-xe-nang-460ah-hawker-4pzs-460

Bình điện xe nâng 460Ah HAWKER 4PzS 460

Bình điện xe nâng 460Ah HAWKER 4PzS 460
– Công suất: 460Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 575mm

5/6«...23456