Binh-dien-xe-nang-980Ah-HAWKER-7PzS-980

Bình điện xe nâng 980Ah HAWKER 7PzS 980

Bình điện xe nâng 980Ah HAWKER 7PzS 980
– Công suất: 980Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 137mm x 198mm x 715mm

Binh-dien-xe-nang-840Ah-HAWKER-6PzS-840

Bình điện xe nâng 840Ah HAWKER 6PzS 840

Bình điện xe nâng 840Ah HAWKER 6PzS 840
– Công suất: 840Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 119mm x 198mm x 715mm

Binh-dien-xe-nang-700Ah-HAWKER-5PzS-700

Bình điện xe nâng 700Ah HAWKER 5PzS 700

Bình điện xe nâng 700Ah HAWKER 5PzS 700
– Công suất: 700Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 101mm x 198mm x 715mm

Binh-dien-xe-nang-560Ah-HAWKER-4PzS-560

Bình điện xe nâng 560Ah HAWKER 4PzS 560

Bình điện xe nâng 560Ah HAWKER 4PzS 560
– Công suất: 560Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 715mm

1/212