Binh-dien-xe-nang-620Ah-HAWKER-4PzS-620

Bình điện xe nâng 620Ah HAWKER 4PzS 620

Bình điện xe nâng 620Ah HAWKER 4PzS 620
– Công suất: 620Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 83mm x 198mm x 750mm

Binh-dien-xe-nang-465Ah-HAWKER-3PzS-465

Bình điện xe nâng 465Ah HAWKER 3PzS 465

Bình điện xe nâng 465Ah HAWKER 3PzS 465
– Công suất: 465Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 65mm x 198mm x 750mm

Binh-dien-xe-nang-310Ah-HAWKER-2PzS-310

Bình điện xe nâng 310Ah HAWKER 2PzS 310

Bình điện xe nâng 310Ah HAWKER 2PzS 310
– Công suất: 310Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 47mm x 198mm x 750mm

1/212