Binh-dien-xe-nang-780Ah-HAWKER-12PzB-780

Bình điện xe nâng 780Ah HAWKER 12PzB 780

Bình điện xe nâng 780Ah HAWKER 12PzB 780
– Công suất: 780Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 205mm x 158mm x 484mm

Binh-dien-xe-nang-715Ah-HAWKER-11PzB-715

Bình điện xe nâng 715Ah HAWKER 11PzB 715

Bình điện xe nâng 715Ah HAWKER 11PzB 715
– Công suất: 715Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 189mm x 158mm x 484mm

Binh-dien-xe-nang-650Ah-HAWKER-10PzB-650

Bình điện xe nâng 650Ah HAWKER 10PzB 650

Bình điện xe nâng 650Ah HAWKER 10PzB 650
– Công suất: 650Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 173mm x 158mm x 484mm

Binh-dien-xe-nang-455Ah-HAWKER-7PzB-455

Bình điện xe nâng 455Ah HAWKER 7PzB 455

Bình điện xe nâng 455Ah HAWKER 7PzB 455
– Công suất: 455Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 125mm x 158mm x 484mm

Binh-dien-xe-nang-390Ah-HAWKER-6PzB-390

Bình điện xe nâng 390Ah HAWKER 6PzB 390

Bình điện xe nâng 390Ah HAWKER 6PzB 390
– Công suất: 390Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 109mm x 158mm x 484mm

Binh-dien-xe-nang-325Ah-HAWKER-5PzB-325

Bình điện xe nâng 325Ah HAWKER 5PzB 325

Bình điện xe nâng 325Ah HAWKER 5PzB 325
– Công suất: 325Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 93mm x 158mm x 484mm