Binh-dien-xe-nang-900Ah-HAWKER-12PzB-900

Bình điện xe nâng 900Ah HAWKER 12PzB 900

Bình điện xe nâng 900Ah HAWKER 12PzB 900
– Công suất: 900Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 205mm x 158mm x 541mm

Binh-dien-xe-nang-825Ah-HAWKER-11PzB-825

Bình điện xe nâng 825Ah HAWKER 11PzB 825

Bình điện xe nâng 825Ah HAWKER 11PzB 825
– Công suất: 825Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 189mm x 158mm x 541mm

Binh-dien-xe-nang-750Ah-HAWKER-10PzB-750

Bình điện xe nâng 750Ah HAWKER 10PzB 750

Bình điện xe nâng 750Ah HAWKER 10PzB 750
– Công suất: 750Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 173mm x 158mm x 541mm

Binh-dien-xe-nang-600Ah-HAWKER-8PzB-600

Bình điện xe nâng 600Ah HAWKER 8PzB 600

Bình điện xe nâng 600Ah HAWKER 8PzB 600
– Công suất: 600Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 141mm x 158mm x 541mm

Binh-dien-xe-nang-525Ah-HAWKER-7PzB-525

Bình điện xe nâng 525Ah HAWKER 7PzB 525

Bình điện xe nâng 525Ah HAWKER 7PzB 525
– Công suất: 525Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 125mm x 158mm x 541mm

Binh-dien-xe-nang-450Ah-HAWKER-6PzB-450

Bình điện xe nâng 450Ah HAWKER 6PzB 450

Bình điện xe nâng 450Ah HAWKER 6PzB 450
– Công suất: 450Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 109mm x 158mm x 541mm

Binh-dien-xe-nang-375Ah-HAWKER-5PzB-375

Bình điện xe nâng 375Ah HAWKER 5PzB 375

Bình điện xe nâng 375Ah HAWKER 5PzB 375
– Công suất: 375Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 93mm x 158mm x 541mm

1/212