Binh-dien-xe-nang-420Ah-HAWKER-4PzB-420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 4PzB 420

Bình điện xe nâng 420Ah HAWKER 4PzB 420
– Công suất: 420Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 77mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-210Ah-HAWKER-2PzB-210

Bình điện xe nâng 210Ah HAWKER 2PzB 210

Bình điện xe nâng 210Ah HAWKER 2PzB 210
– Công suất: 210Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 45mm x 158mm x 713mm

Binh-dien-xe-nang-1000Ah-HAWKER-10PzB-1000

Bình điện xe nâng 1000Ah HAWKER 10PzB 1000

Bình điện xe nâng 1000Ah HAWKER 10PzB 1000
– Công suất: 1000Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 173mm x 158mm x 633mm

Binh-dien-xe-nang-700Ah-HAWKER-7PzB-700

Bình điện xe nâng 700Ah HAWKER 7PzB 700

Bình điện xe nâng 700Ah HAWKER 7PzB 700
– Công suất: 700Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 125mm x 158mm x 633mm

Binh-dien-xe-nang-600Ah-HAWKER-6PzB-600

Bình điện xe nâng 600Ah HAWKER 6PzB 600

Bình điện xe nâng 600Ah HAWKER 6PzB 600
– Công suất: 600Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 109mm x 158mm x 633mm

Binh-dien-xe-nang-500Ah-HAWKER-5PzB-500

Bình điện xe nâng 500Ah HAWKER 5PzB 500

Bình điện xe nâng 500Ah HAWKER 5PzB 500
– Công suất: 500Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 93mm x 158mm x 633mm

Binh-dien-xe-nang-400Ah-HAWKER-4PzB-400

Bình điện xe nâng 400Ah HAWKER 4PzB 400

Bình điện xe nâng 400Ah HAWKER 4PzB 400
– Công suất: 400Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 77mm x 158mm x 633mm

4/7«...23456...»