Binh-dien-xe-nang-850Ah-HAWKER-10PzB-850

Bình điện xe nâng 850Ah HAWKER 10PzB 850

Bình điện xe nâng 850Ah HAWKER 10PzB 850
– Công suất: 850Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 173mm x 158mm x 597mm

Binh-dien-xe-nang-765Ah-HAWKER-9PzB-765

Bình điện xe nâng 765Ah HAWKER 9PzB 765

Bình điện xe nâng 765Ah HAWKER 9PzB 765
– Công suất: 765Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 157mm x 158mm x 597mm

Binh-dien-xe-nang-680Ah-HAWKER-8PzB-680

Bình điện xe nâng 680Ah HAWKER 8PzB 680

Bình điện xe nâng 680Ah HAWKER 8PzB 680
– Công suất: 680Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 141mm x 158mm x 597mm

Binh-dien-xe-nang-340Ah-HAWKER-4PzB-340

Bình điện xe nâng 340Ah HAWKER 4PzB 340

Bình điện xe nâng 340Ah HAWKER 4PzB 340
– Công suất: 340Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 77mm x 158mm x 597mm

Binh-dien-xe-nang-900Ah-HAWKER-12PzB-900

Bình điện xe nâng 900Ah HAWKER 12PzB 900

Bình điện xe nâng 900Ah HAWKER 12PzB 900
– Công suất: 900Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 205mm x 158mm x 541mm

Binh-dien-xe-nang-780Ah-HAWKER-12PzB-780

Bình điện xe nâng 780Ah HAWKER 12PzB 780

Bình điện xe nâng 780Ah HAWKER 12PzB 780
– Công suất: 780Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 205mm x 158mm x 484mm

Binh-dien-xe-nang-715Ah-HAWKER-11PzB-715

Bình điện xe nâng 715Ah HAWKER 11PzB 715

Bình điện xe nâng 715Ah HAWKER 11PzB 715
– Công suất: 715Ah | Điện áp: 2V/hộc | Xuất xứ: Ba Lan
– Kích thước 1 hộc bình (LxWxH): 189mm x 158mm x 484mm

2/712345...»